Fundamentele Datatypes

De fundamentele data types beschikbaar in C++

Table 1. Fundamentele datatypes
keyword betekenis vertaling
char character teken
short short integer "kort" geheel getal
int integer geheel getal
unsigned int unsigned integer enkel positieve gehele getallen
signed int signed integer geheel getal
long long integer lang geheel getal
float floating point number natuurlijk getal (met decimale waarde)
double Double precision floating point natuurlijk getal met grotere precisie dan een float
long double long double precision floating point lang natuurlijk getal
long long long long int/double/float

Een char initialiseren: char teken{'G'}; , char krijgt waarde G

Een short initialiseren: short dagen{7};

Een int initialiseren: int dagen{365};

Een unsigned int initialiseren: unsiged positiefGetal{753'2125};

Een long initialiseren: long langGetal{123'456'789L};

Een floating point initialiseren: float natuurlijkGetal{2,54f};

Een double initialiseren: double pi{3.141592653589793238};