Opmerkingen

Opmerkingen bij broncode voegen

Het toevoegen van goede opmerkingen is een onderdeel van goed programmeren, je moet niet iedere regel of commando voorzien van een opmerking. Maar als iets onduidelijk kan zijn voor een programmeur kun je best een opmerking toevoegen waarom je iets op die manier doet

Er zijn verschillende soorten opmerkingen (of comments) de twee meest gebruikte zijn

enkele regel comments:

import <iostream>;    // voeg de iostream module toe aan het programma

hier is alles na het //-teken een opmerking (tot het einde van de regel).

multi-regel comments:

/*
Alles tussen het begin
en het eind teken
wordt door de compiler als een opmerking gezien
*/
import <iostream>;

hier wordt alles tussen het begin teken (/*) en het eind teken (*/) als een opmerking beschouwd, ongeacht over hoeveel regels de opmerking bestaat.

Je kunt zo'n block-comment ook van stijlvorming voorzien bijvoorbeeld:
/************************************
 * dit is een voorbeeld van een   *
 * block-comment          *
 ************************************/